İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yeni Düzenleme ,İnşaat Haberleri

İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yeni Düzenleme
İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacak olan bir eylem planı hayata geçirilecek. Bu kapsamda maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlere yeni düzenlemeler getirilecek.