En fazla harcama 2017 yılında konut ve kiraya ,İnşaat Haberleri

En fazla harcama 2017 yılında konut ve kiraya
Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı.