Kaderine Terk Edilen AKM ,İnşaat Haberleri

Kaderine Terk Edilen AKM
"Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan ve İstanbul’ da mimarlık tarihi için önem arz eden kültür varlıkları, geçmişleriyle var olma çabasını hala sürdürmekle birlikte çoğu anıt da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ne yazık ki. Tarihi eseri korumak, onu eskisine benzeterek inşa etmek demek değildir, bunu idrak edebilmeliyiz öncelikle."