İmar Barışında Tapu ve Kadastro Süreci Netleşti ,İnşaat Haberleri

İmar Barışında Tapu ve Kadastro Süreci Netleşti
3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında, Tapu ve Kadastro süreci netlik kazandı.